Elektronik Başvuru Sorgulama Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:


-Soyadı alanına elektronik başvuru formunda İRTİBAT KURULACAK KİŞİYE AİT BİLGİLER kısmındaki soyadı bilgisinin aynısı girilmelidir.
-Elektronik Posta adresi alanına elektronik başvuru formunda İRTİBAT KURULACAK KİŞİYE AİT BİLGİLER kısmındaki elektronik posta adresi bilgisinin aynısı girilmelidir.
-Sistem başarılı başvurulara ait bilgileri getirmektedir bugüna kadar başvuru yapılmışsa ve sistemden başarılı başvuru bulunamadı
  bilgisi dönülmüşse tekrar başvuru ekranına gidip başvuru baştan yapılmalıdır.
-Sorgulama yaptıktan sonra yeni bir sorgu yapmak için Temizle butonuna basıp önceki sorgu sonuçlarınız temizleyiniz.
E-DEFTER UYGULAMASI ELEKTRONİK BAŞVURU FORMU SORGULAMA EKRANI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I)