Başvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


1) Bilgisayarınızda öncelikle Java 32 bit olmalıdır.
2) Mevcut E-İmza/Mali Mühür Cihazının bilgisayarın işletim sistemine uygun olan ilgili tüm sürücüleri kurulmalıdır.
3) Güvenlikle ilgili uyarı geldiğinde Continue/Allow seçeneğini seçiniz. Başvuru ekranını bloklama ile ilgili bir uyarı gelirse NO seçeneğini seçmelisiniz.
4) Tüm bilgileri girdiğiniz halde Kaydet butonu aktif değilse başka bir tarayıcı ile başvurmayı deneyiniz. Kaydet’i tıkladığınızda Kart Giriş ekranı gelmelidir. Kart Tanımlı değilse tanımlayınız. Kart Şifrenizi girip imzalayınız. İşlem başarılı uyarısı aldığınızda başvurunuz tamamlanmıştır. Bilgilendirme için verdiğiniz e-posta adresinizi kontrol ediniz.
5) Kart Giriş ekranı gelmiyorsa ve Şifreyi girdiğiniz halde ekran donuyor veya kilitleniyorsa; Java Cache belleği ile Mozilla Firefox geçmişini temizlemelisiniz. Temizlemek için tarayıcı ekranında ctrl+shift+delete birlikte tuşlanmalıdır. Sonrasında tekrar deneyiniz. Ayrıca Kart tanımlama ekranında yeni bir kart tanımı yapıp deneyebilirsiniz. Kart isminde Türkçe karakter kullanmayınız.
6) Son olarak yukarıdaki özellikleri taşıyacak başka bir bilgisayar ile deneyebilirsiniz.
7) Başvuru işlemi yine gerçekleşmezse Java Console'daki tüm bilgileri kopyalayarak Word dosyasına yapıştırıp edefter@gelirler.gov.tr adresine gönderiniz.

Not: Java Console ’unun aktif olması için tarayıcıyı yeniden başlatmalısınız.

Java Cache Temizliği için tıklayınız
Java Console'unu Görmek için tıklayınız.
Kart Tanımlamayla ilgili bilgi için tıklayınız.
E-DEFTER CANLI ORTAM ENTEGRASYON BAŞVURUSU

Gelir İdaresi Başkanlığı

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I)

Yevmiye defterim ile büyük defterimi 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemelerine uygun biçimde e-Defter olarak tutmak istiyorum. Talebimin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda gereğini arz ederim.
* : Bu alanlar dolu olmalıdır.
** : Bu alanlardan biri dolu olmalıdır.

e-Defter başvurunuzu sorgulamak için tıklayınız.

Tarafıma e-Defter Uygulamasından yararlanma izninin verilmesi halinde;


1) e-Defter Uygulaması ile ilgili yayımlanan genel tebliğ ve diğer ilgili düzenlemelerle getirilecek usul ve esasların tümüne uyacağımı, e-Defter Uygulamasının kullanımı ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimi,
2) e-Defter Uygulamasında oluşturulan kullanıcı hesabımın yetkisiz ve ilgisiz kişilerce kullanımına izin vermeyeceğimi ve kullanıcı hesabı ile ilgili bilgilerimi kimseye devretmeyeceğimi, kiralamayacağımı, satmayacağımı ve maddi-gayrimaddi herhangi bir menfaate konu etmeyeceğimi, kullanıcı hesabım ile başkaları tarafından işlem yapıldığını öğrendiğim anda durumu Gelir İdaresi Başkanlığına bildireceğimi,
3) e-Defter oluşturma, imzalama/mühürleme, muhafaza etme işlemlerimi sadece başvuru formu ekinde bildirdiğim yazılımla yerine getireceğimi, bunlar dışında başka yazılım, program ve araçları kullanmayacağımı, bildirdiğim yazılımı/yazılımları değiştirmek istemem halinde başvurumu yenileyeceğimi,
4) e-Defter Uygulamasını başka amaçlarla kullanmayacağımı, belirlenen kurallar dışında e-defter ve/veya e-defter beratı göndermeyeceğimi aksi durumda doğacak her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
5) Kullanıcı hesabıma ulaştırılan defter beratı ve diğer tüm bilgi ve belgelerin, hesabıma ulaştırıldığı andan itibaren bilgim dahiline girdiğini,
6) Gerek e-Defter Uygulaması gerekse yapılacak diğer düzenlemeler çerçevesinde kullanıcı hesabım aracılığı ile yapılan tüm işlemlerin tespit ve tevsikinde Gelir İdaresi Başkanlığına ait kayıtların esas alınacağını, kabul ve taahhüt ediyorum.